Home
Contact
Info

Thuiskomen bij God


    

Thuiskomen bij God is een kostbaar boek voor mensen die het geloof niet willen afschaffen, maar zich door de kerk misleid voelen en in de steek gelaten. Wie wil geloven moet zin van onzin, geloof en bijgeloof onderscheiden; anders komt hij er in om.

 

Fragment (pag 121): Het draait in de kerk om vergeving en zonde. De kerk heeft meer dan duizend jaar op dit aanbeeld gehamerd. De gelovige is door al dit geweld gaan geloven dat hij iedere dag, ja ieder moment wel op één of andere manier zondigt; in gedachten, woorden of werken. Hij ziet zichzelf als iemand die vergeving nodig heeft en daarom neemt hij aan dat hij bewust of onbewust, merkbaar of onmerkbaar, zondigt. Men hoeft maar één verkeerde gedachte of wens te hebben... etc. En als men aanneemt dat men altijd min of meer zondigt, gelooft men dat men zondaar is. Zo is de cirkel gesloten.

In de bijbel wordt zo niet gedacht. Jezus zegt: 'Vrouw, ga heen, zondig van nu af niet meer!'

Fragment ( pag 188) De idee de ware leer aan te hangen, heeft mensen altijd een gevoel van meerwaarde gegeven. Maar iedere ware leer dient als surrogaat voor de relatie met God en het Goede leven. Geloven is het aangaan van een relatie en niet het be¬zit¬ten van de ware leer. (Zie deel I en II). De afgodendienst van de ware leer is echter diep ingeslepen. Het heeft ruim 1800 jaar aan het instituut kerk haar bestaansrecht gegeven en haar tot misdrijven gedreven.

Het boek eindigt met een Ode aan God


God, Jij bent licht en in Jou is geen spoor van duisternis.

Jij bent vrede; in Jou is er niets te vinden van wrok, verongelijktheid en agressie.

Jij bent voor mensen hun geheime bron van liefde en van vreugde. Er is niets aan Jou dat niet-goed is, waar een mens ongelukkig van wordt.

Het is Jou vreemd ons kwaad te doen. Deze mogelijkheid is voor Jou even onwerkelijk als onze dromen van macht en genoegdoening. (fragment)

Uitvoering Paperback, 15 bij 22cm, 339 pagina's

 

Prijs Euro 12,90 inclusief portokosten.


Reacties